«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΑΚΟ – ΘΗΒΑ 2013»

«Discovering” my city through Photography Camera – Thebes 2013
(scroll down for English)

Ο Σύλλογος Φωτογραφίας & Καλλιτεχνικής Έκφρασης Θήβας, «Ελείτροχος», στο πλαίσιο των πολιτιστικών δράσεών του για τη περίοδο 2013, και σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Θηβαίων και το Δημοτικό Οργανισμό Θήβας (Δ.Ο.Θ.) σάς προσκαλεί στη δράση του με τίτλο: «Ανακαλύπτω την πόλη μου μέσα από το Φωτογραφικό Φακό – Θήβα 2013».

Η Φωτογραφικός Περίπατος απευθύνεται σε όλους τους Θηβαίους συμπολίτες μας, ενήλικες και παιδιά, και σκοπός του είναι η προσέγγιση της εικόνας της πόλης στην οποία ζούμε μέσα από το φακό μιας Φωτογραφικής μηχανής.

Μια πρόσκληση, αλλά και πρόκληση, να «δούμε» την πόλη μας με διαφορετική ματιά: σημεία από τα οποία καθημερινά περνάμε έχουν κάτι διαφορετικό να μάς «πουν» αν τα προσεγγίσουμε φωτογραφικά.
Μια διαφορετική οπτική γωνία αλλάζει την αισθητική μας προσέγγιση στο καθημερινό, οικείο και μέχρι πριν «αδιάφορο».

Παράλληλα, ο φωτογραφικός περίπατος θα είναι μια ψυχαγωγική εμπειρία για τους συμμετέχοντες και μια ευκαιρία να γνωριστούν με άλλους συμπολίτες με κοινό χόμπι, τη Φωτογραφία.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: Παλιό Δημαρχείο Θήβας

ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: 6.30 – 7.00 μ.μ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 7.00 – 8.30 μ.μ

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
——————————-
Σημείο συνάντησης: Παλιό Δημαρχείο Θήβας

Διαδρομή: Οδός Πινδάρου
1η Στάση: Καδμεία

Διαδρομή: Οδός Πινδάρου
2η Στάση: Εκκλησία Άγιου Γεωργίου – Αρχαιολογικός χώρος

Διαδρομή: Οδός Πινδάρου
3η Στάση: Μουσείο

Διαδρομή: Οδός Πινδάρου – Θρεψιάδου – Λουκά Μπέλλου
4η Στάση: Συνεδριακό Κέντρο

Διαδρομή: Οδός Επαμεινώνδα – Αντιγόνης – Κάδμου
5η Στάση: Πούρος

Διαδρομή: Οδός Κάδμου – Δημοκρίτου
6η Στάση: Πεζόδρομος – Κεντρική Πλατεία Θήβας
Προσφορά αναψυκτικού στους συμμετέχοντες

—————————————————————

«Discovering” my city through Photography Camera – Thebes 2013

The Photography and Artistic Expression’s Club of Thebes’ “Eleitrohos» within the framework of its cultural activities for the period 2013 and co-organized by the Municipality of Thebes and the Municipal Organization of Thebes (D.O.TH.) invites you to the Photo Walk entitled : «Discovering my city through Photography Camera – Thebes 2013».

The Photographic Walk is open to all Thebans fellow citizens, adults and children, and its purpose is to approximate the image of the city in which we live through the lens of a camera.
An invitation and a challenge to “see” our city with a different perspective: places which we daily pass by, they have something different to ”tell” us if they are approached through a photography camera. A different point of view may change our aesthetic approach in a daily, intimate and until yesterday «indifferent» scenery.
Meanwhile, this Photo Walk will be a fun experience for all attendees and a chance to meet and socialize with other fellow citizens with whom they share the common hobby: Photography.

DATE: Wednesday, May 22, 2013

MEETING POINT: Old Town Hall Thebes

MEETING TIME: 6.30 – 7.00 pm

DURATION: 7.00 – 8.30 pm

Advertisements